Idea


Zarówno VII  konferencja PP, jak i poprzednie adresowana jest do szerokiego grona psychoterapeutów, literaturoznawców, psychoanalityków, psychiatrów, filozofów, psychologów, artystów, których przedmiotem zainteresowań oraz aktywności zawodowej są powiązania ciała z językiem. 

Relację ciało – język można rozumieć na wiele sposobów, w zależności od dziedziny życia, w której się ją rozpatruje. Podczas tegorocznej Konferencji chcemy, mimo odmiennych stanowisk teoretycznych, porozmawiać na ten temat.

 

Partnerem, z którym Krakowskie Koło Psychoanalizy Nowej Szkoły Lacanowskiej  po raz czwarty organizuje Konferencję, jest Centrum Studiów Humanistycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

Więcej informacji wkrótce
 
W imieniu Organizatorów,  
Alina Henzel-Korzeniowska