Organizatorzy


Koło Krakowskie Psychoanalizy Nowej Szkoły Lacanowskiej

Stowarzyszenie  Krakowskie Koło Psychoanalizy Nowej Szkoły  Lacanowskiej  zarejestrowano  w grudniu 1998 roku, po 6 latach działań na rzecz budowania środowiska sprzyjającego psychoanalizie lacanowskiej w Krakowie i w Polsce. Koło Krakowskie wraz z Kołem Warszawskim to  jedyne  polskie  stowarzyszenia wchodzące w skład  europejskiej szkoły psychoanalizy lacanowskiej - New Lacanian School  (NLS),  powstałej  w 2003 z przekształcenia  Ecole Europeenne de Psychanalyse-Developpement, do której Koło Krakowskie przynależało od 1998. NLS jest jedną z 8 szkół psychoanalizy lacanowskiej wchodzących w skład światowej organizacji - Association Mondiale de Psychanalyse (AMP). Od 2007 roku Koło posiada status organizacji pożytku publicznego i jest członkiem Polskiej Rady Psychoterapii (2008).

Centrum Studiów Humanistycznych Wydział Polonistyki UJ

CSH UJ powstało w 2007 roku jako integralna jednostka Wydziału Polonistyki UJ. W zamyśle Centrum jest jednostką badawczo-dydaktyczną, która za podstawowy cel stawia sobie przekraczanie granic między dyscyplinami oraz rozszerzanie wąskiego, akademickiego rozumienia humanistyki. Jest to pierwsze centrum badawcze w Polsce o takim charakterze, idące w ślady najlepszych tego typu instytucji na świecie. 

 

Koordynatorzy:

Alina Henzel-Korzeniowska - psychoanalityk z tytułem Analyste Praticien (AP),  Prezes Koła Krakowskiego Psychoanalizy NLS, członek New Lacanian School (NLS) i Association Mondiale de Psychanalyse (AMP), przedstawiciel regionalny  na Małopolskę w ramach EuroFederation of Psychoanalysis, psycholog-seksuolog. Współtwórca środowiska psychoanalizy lacanowskiej w Krakowie i w Polsce. Od lat prowadzi gabinet psychoanalityczny.

dr Tomasz Bilczewski - Dyrektor Centrum Studiów Humanistycznych UJ, komparatysta, literaturoznawca, zajmuje się teorią przekładu

Zespół:

Anna Turczyn - Centrum Studiów Humanistycznych UJ, doktorantka na WP UJ, od lat współpracuje z Kołem Krakowskim NLS

Małgorzata Gorzula - psycholog ze stażem klinicznym w szpitalu psychiatrycznym w Breście i Caen, założyciel Ośrodka Wczesnej Pomocy Psychologicznej (praca z dzieckiem i rodziną; obserwacja niemowlęcia według Esther Bick). Członek Krakowskiego Koła Psychoanalizy NLS, członek Szkoły New Lacanian School (AP).

Przemysław Mączka - członek i Sekretarz Koła Krakowskiego Psychoanalizy NLS

Serge Dziomba - psychoanalityk z tytułem Analyste Praticien (AP), członek Koła Krakowskiego Psychoanalizy NLS, członek Association Mondiale de Psychanalyse (AMP), członek Ecole de la Cause freudienne (ECF)

Anna Skriwan - członek i Skrabnik Koła Krakowskiego Psychoanalizy NLS, psycholog

Michał Zając - absolwent polonistyki na UJ, pracuje w Centrum Studiów Humanistycznych UJ

 

Asystenci: 

Sebastian Blaszyński - student psychologii, przedsiębiorca

Dorota Henzel - nauczyciel, współpracuje z Kołem Krakowskim Psychoanalizy

Patryk Jakubowski - student psychologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W kontakcie z KKP NLS od 2011


Małgorzata Orysiak - członek Koła Krakowskiego Psychoanalizy NLS, obecnie stażystka w Szpitalu Specjalistycznym im.dr J.Babińskiego w Krakowie; artystka performance i teoretyczka sztuki

Małgorzata Rogozik

Monika Rogoż - dr n. med., specjalista psychiatra, psychoterapeuta psychodynamiczny, członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego


 

Sekcja Psychoanalityczna Koła Studentów Psychologii UJ
Sekcja powstawała w roku 2014 z inicjatywy studentów w odpowiedzi na widoczny brak zagadnień związanych z psychoanalizą w ofercie studiów psychologicznych. Ma ona na celu propagowanie nurtu psychoanalitycznego na uniwersytecie, a także umożliwienie studentom pogłębienia wiedzy z zakresu teorii i praktyki psychoanalitycznej. Sekcja realizuje swoje zadania poprzez studenckie seminarium „Powrót Freuda – powrót wypartego”, spotkania z praktykami i ekspertami, a w przyszłości planuje warsztaty z zakresu pomocy i kontaktu psychoterapeutycznego oraz konferencję naukową.

Koordynatorzy: Monika Gzyl i Antoni Grzybowski
W ramach Sekcji współpracują: Kinga Jabcoń, Monika Koczwara, Alicja Neumann, Dariusz Grabowski, Dawid Grzybowski