Historia konferencji pp


 „Psychoanalitycy lacanowscy nie są autystykami”, jak zauważył Lacan. Od lat działalność Krakowskiego Koła Psychoanalizy NLS zmierza do otwierania się na środowiska psychoterapeutów, psychiatrów  oraz współpracy ze wszystkimi zainteresowanymi psychoanalizą lacanowską, zarówno od strony klinicznej, jak i teoretycznej.

Co roku tradycyjnie organizujemy konferencje z cyklu psychoanaliza-psychoterapia, do udziału w których zapraszamy instytucje oraz organizacje i stowarzyszenia psychoterapeutów.

I konferencja pp:
„Psychoza w świetle psychoanalizy lacanowskiej”, 20-22 marca 2009
Partner:  Szpital specjalistyczny im. dr J. Babińskiego Kraków - Kobierzyn
Patronat
- Konsul Generalny Francji w Krakowie i Dyrektor Instytutu Francuskiego w Krakowie, Pascal Vagogne, 
- Konsultant Wojewódzki w dziedzinie psychiatrii, dr Krzysztof Walczewski,
- Prezydent New Lacanian School, Pierre Guilles Gueguen.


II konferencja pp:
„Unikalność pacjenta. Standardy postępowania w terapii. Co mówi o tym psychoterapia i psychoanaliza?”, 20-21 marca 2010
Partnerzy:
- Warszawskie Koło Psychoanalizy NLS,
- Polskie Towarzystwo Psychoterapii Integratywnej,
- Polskie Towarzystwo Psychoterapii Gestalt,
- Polskie Towarzystwo NLPt.
Patronat honorowy:
- Centrum Studiów Humanistycznych WP UJ,
- Konsul Generalny Francji w Krakowie i Dyrektor Instytutu Francuskiego w Krakowie, Pascal Vagogne, 
- Prezydent New Lacanian School, Pierre Gilles Gueguen.

III konferencja pp:
„Dzisiejsze dziecko. Psychoterapia i psychoanaliza”, 14 maja 2011
Patronat
- Konsul Generalny Francji i Dyrektor Instytutu Francuskiego w Krakowie,  Alexis Chahtahtinsky,
- Prezydent Miasta Krakowa, prof. Jacek Majchrowski,
- Prezydent New Lacanian School, Anne Lysy. 


IV konferencja pp:
„Psychoterapia i psychoanaliza wobec tajemnicy symptomu. Podstawy naukowe praktyki klinicznej”, 12-13 stycznia 2013
Partner: Dyrektor Instytut Psychologii Stosowanej UJ, dr hab. Józef Maciuszek
Patronat honorowy:
- Konsul Generalny Francji i Dyrektor Instytutu Francuskiego w Krakowie, Alexis Chahtahtinsky,
- Prezydent Miasta Krakowa, prof. Jacek Majchrowski,
- Prezes Polskiej Federacji Psychoterapii, Milena Karlińska-Nehrebecka,
- Prezydent New Lacanian School, Dominique Holvoet.

 

V konferencja pp:
„Ciało, seskualność, tekst. Teoria a praktyka kliniczna”, 21-23 marca 2014
Partner: Centrum Studiów Humanistycznych Wydział Polonistyki UJ
Patronat honorowy:
- Konsul Generalny Francji i Dyrektor Instytutu Francuskiego w Krakowie, Alexis Chahtahtinsky,
- Prezes Polskiej Federacji Psychoterapii, Milena Karlińska-Nehrebecka,
- Prezydent New Lacanian School, Dominique Holvoet.