Patronat


 

Prezydent New Lacanian School, Yves Vanderveken - psychoanalityk z tytułem AME (analyste membre de l'Ecole), członek Ecole de la  Cause Freudien (ECF) i Association Mondiale de Psychanalyse (AMP).

 

Konsul Generalny Francji i Dyrektor Instytutu Francuskiego w Krakowie,  Thierry Guichoux - Radca Spraw Zagranicznych, absolwent Instytutu Nauk Politycznych w Paryżu. Dekretem Prezydenta Republiki Francuskiej z dnia 2 maja 2013r. został mianowany Konsulem Generalnym Francji w Krakowie, a funkcję swoją objął w dniu 31 sierpnia 2013r. Od 1981 roku pracuje w dyplomacji, m. in. w MSZ w Paryżu oraz w ambasadach RF w Berlinie, Bejrucie, Bratysławie, Zagrzebiu.

 


Prezes Polskiej Federacji Psychoterapii, Milena Karlińska-Nehrebecka - prezes Polskiej Federacji Psychoterapii, delegat Polski w European Associstion for Psychotherapy (EAP). Certyfikowany psychoterapeuta EAP, Polskiej Federacji Psychoterapii (PFP), Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej (PTPI) oraz Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Superwizor psychoterapii certyfikowany przez PFP i PTPI, od wielu lat kształci psychoterapeutów. Współzałożyciel i wicedyrektor Polskiego Instytutu Psychoterapii Integratywnej w Krakowie, w którym prowadzi badania empiryczne poświęcone skuteczności psychoterapii i kształceniu w psychoterapii.