Prelegenci


Poniżej przedstawiamy listę osób, które przyjęły zaproszenie i wezmą udział w konferencji w roli referentów i/lub panelistów. Lista w kolejności alfabetycznej.


Maciej Bóbr, z wykształcenia historyk sztuki (studiował także filozofię), z zawodu specjalista Public Relations. Jako historyk sztuki pracował w Polskiej Akademii Nauk i w Opactwie Tynieckim oraz w charakterze wykładowcy (ASP), jako rzecznik prasowy w administracji publicznej oraz na uczelni. Zajmował się historią grafiki europejskiej, a od 2002 bada twórczość plastyczną osób chorych psychicznie. Obecnie przygotowuje inwentarz zbiorów prac pacjentów Szpitala w Kobierzynie, pełniąc jednocześnie funkcję rzecznika prasowego tej instytucji. Z zamiłowania podróżnik i kucharz.

Ewa Canert-Łąka, psychoterapeutka z 18-letnim stażem, akredytowany  superwizor European  Association Gestalt Therapy (EAGT). Wieloletni trener i superwizor psychoterapii w instytucie szkolącym psychoterapeutów Gestalt, akredytowanym przez EAGT, współzałożyciel i pierwszy prezes Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt. Autorka publikacji z dziedziny teorii Terapii Gestalt, Gestalt w OD.

Marie-Hélène Doguet-Dziomba, psychiatra, psychoanalityk AP, członek Ecole de la Cause Freudienne (ECF), New Lacanian School (NLS), Association Mondiale de Psychanalyse (AMP) oraz Krakowskiego Koła Psychoanalizy NLS. Mieszka w Hawrze, we Francji. Od kilkunastu lat przyjeżdża do Krakowa, by prowadzić seminaria i superwizje.

Serge Dziomba, psychoanalityk z tytułem Analyste Praticien (AP), członek Koła Krakowskiego Psychoanalizy NLS, członek Association Mondiale de Psychanalyse (AMP), członek Ecole de la Cause freudienne (ECF).

dr Edyta Gawron jest adiunktem w Instytucie Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz kierownikiem Ośrodka Studiów nad Historią i Kulturą Żydów Krakowskich UJ. Specjalizuje się w historii Żydów polskich w XX wieku, w szczególności Żydów krakowskich. Dr Gawron działa aktywnie w ramach programów międzynarodowych - akademickich, edukacyjnych i społecznych. Pełni także funkcję prezesa Zarządu Fundacji Galicia Jewish Heritage Institute (Żydowskie Muzeum Galicja) oraz współpracuje z instytucjami akademickimi i muzealnymi w Polsce i zagranicą. Autorka wielu wykładów i publikacji poświęconych wybranym aspektom współczesnej historii Żydów, w szczególności historii społecznej po Holokauście.

Małgorzata Gorzula, psycholog ze stażem klinicznym w szpitalu psychiatrycznym w Breście i Caen, założyciel Ośrodka Wczesnej Pomocy Psychologicznej (praca z dzieckiem i rodziną; obserwacja niemowlęcia według Esther Bick). Członek Krakowskiego Koła Psychoanalizy NLS, członek Szkoły New Lacanian School (AP).


Alina Henzel-Korzeniowska, psychoanalityk z tytułem Analyste Praticien (AP),  prezes Koła Krakowskiego Psychoanalizy NLS, członek New Lacanian School (NLS) i Association Mondiale de Psychanalyse (AMP), przedstawiciel regionalny  na Małopolskę w ramach EuroFederation of Psychoanalysis, psycholog-seksuolog. Współtwórca środowiska psychoanalizy lacanowskiej w Krakowie i w Polsce. Od lat prowadzi gabinet psychoanalityczny.

 

Milena Karlińska-Nehrebecka, Prezes Polskiej Federacji Psychoterapii,  certyfikowany psychoterapeuta i superwizor Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej i Polskiej Federacji Psychoterapii, certyfikowana przez European Association for Psychotherapy i SP PTP. Współtwórca psychoterapii MetaSystemowej.  Przedstawiciel Polski w European Association for Psychotherapy. Członek Society for the Exploration of Psychotherapy Integration i Society for Psychotherapy Research. Psycholog kliniczny. Absolwent studiów doktoranckich wz. nauk psychoterapeutycznych na Sigmund Freud University w Wiedniu, członek Editorial Board International Journal of Psychotherapy, kierownik merytoryczny Kształcenia Podyplomowego w Psychoterapii w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej.
 

Ewa Karmińska, psychoterapeuta MataSystemowy Rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Integratywnej. Psycholog. Członek Komisji Etycznej Polskiej Federacji Psychoterapii. Wykładowca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Pracuje na Oddziale Zamkniętym Kliniki Psychiatrii i Psychoterapii w Katowicach. Szkoli lekarzy z podstaw kontaktu psychoterapeutycznego oraz diagnozy klinicznej w ramach specjalizacji z psychiatrii. Prowadzi prywatną praktykę psychoterapeutyczną. Jest instruktorem terapii poprzez taniec i ruch.

Anetta Mackiewicz, psycholog, interwent kryzysowy certyfikowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Ponad 10 lat przepracowałam w służbach mundurowych jako psycholog, jednocześnie zajmując się interwencją kryzysową (m. in. w sytuacjach traumatycznych). Od 2013 roku współpracuję z Fundacją "Nagle Sami", w której zajmuję się procesem żałoby, interwencjami w kryzysie utraty oraz szkoleniami.


dr Anna Marchewka, krytyczka literacka, literaturoznawczyni, autorka rozprawy poświęconej Ewie Szelburg-Zarembinie, Ślady nieobecności. Poszukiwanie Ireny Szelburg (Kraków 2014). Na Wydziale Polonistyki UJ prowadzi zajęcia poświęcone polskiej literaturze popularnej. Publikowała w "Lampie", "Tygodniku Powszechnym", "Zadrze", "Dwutygodniku". Współprowadziła programy "Czytelnia" oraz "Czytanie to awantura" w TVP Kultura. Współpracuje z Radiem Kraków. Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2011).

dr hab. med. Krzysztof Rutkowski, specjalista psychiatra, psychoanalityk jungowski (członek rzeczywisty International Association of Analytical Psychology w Zurichu z uprawnieniami do prowadzenia analizy szkoleniowej i superwizji), psychoterapeuta i superwizor Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, kierownik Zakładu Psychoterapii SU i p.o. kierownik Katedry Psychoterapii UJ CM.

dr Roma Sendyka, adiunkt w Katedrze Antropologii Literatury i Badań Kulturowych WP UJ, zajmuje się teoriami badań literackich i kulturowych (m.in. new historicism), badaniami nad  wizualnością (visual culture studies), genologią (zwłaszcza  gatunkami pogranicza, min. eseistyką) i zjawiskami „transdyscyplinarnymi" (relacje tekst-obraz). Autorka  książki Nowoczesny esej. Studium historycznej świadomości gatunku (Kraków 2006).

Guy Trobas ukończył ESSEC (Ecole superieure des sciences economiques et commerciales) oraz Institut de Psychologie de l'Universite de Paris (na kierunku psychopatologia i psychologia kliniczna), jest praktykującym psychoanalitykiem orientacji lacanowskiej z tytułem AME (Analystes Membres de l’Ecole), członkiem ECF (Ecole de la Cause freudienne), NLS (New Lacanian School) i Krakowskiego Kola Psychoanalizy NLS. Pracuje we Francji i w Argentynie, gdzie zajmuje się również tłumaczeniem pism Lacana na język hiszpański.

Katarzyna Trzeciak, doktorantka na Wydziale Polonistyki UJ. Autorka książki "Figury pożądania, figury pisania w wybranych nowelach Stefana Grabińskiego" (wyd. TPN: 2012). Przygotowuje rozprawę doktorską o metaforze rzeźby w literaturze i filozofii XIX i XX w.

Anna Turczyn pracuje w Centrum Studiów Humanistycznych UJ, doktorantka na WP UJ, od lat współpracuje z Kołem Krakowskim NLS.

Urszula Teresa Turyna, psychoterapeutka pracująca w nurcie psychodynamicznym. Pracuje w Ośrodku Psychoterapii Mały Książe w Krakowie. Obecnie prowadzi badania pilotażowe dotyczące traumy narodzin i jej wpływu na relację matki z dzieckiem. W listopadzie 2014 roku współtworzyła Stowarzyszenie Psychoterapeutów Dziecięcych im. Donalda Winnicotta.

dr med. Jolanta Walczewska, dr nauk medycznych, lekarz specjalista chorób wewnętrznych. Pracuje w Szpitalu Uniwersyteckim, w Klinice Chorób Wewnętrznych i Geriatrii.  Jej główne zainteresowania naukowe skupiają się na związkach pomiędzy doświadczaniem psychicznego stresu a stanem zdrowia somatycznego, wpływu stresu na występowanie zmian chorobowych - szczególnie w zakresie układu sercowo-naczyniowego. Prowadziła badania oceniające wpływ traumatycznych doświadczeń w przeszłości na aktualny stan zdrowia w grupie osób deportowanych na Syberię w latach 1910-1946. Jest autorką wielu publikacji naukowych z tej tematyki.

prof. UJ dr hab. Krzysztof Zajas, profesor na Wydziale Polonistyki UJ, kierownik Katedry Międzynarodowych Studiów Polonistycznych; literaturoznawca, kulturoznawca, badacz pograniczy kulturowych; publikował m. in.: "Miłosz i filozofia" (Kraków 1997), "Nieobecna kultura. Przypadek Inflant Polskich" (Kraków 2008) oraz "Na pograniczach literatury" (Kraków 2012).

 

 ***

Ze względu na konieczność przetłumaczenia streszczeń i referatów na język francuski bardzo prosimy Referentów o zachowanie wyznaczonych przez Organizatorów zaleceń edytorskich:

* do dnia 28 lutego czekamy na krótki tekst streszczenia wraz z tytułem i biogramem autora. Streszczenie powinno zawierać się w 1000 znakach (ze spacjami), tekst pisany czcionką w rozmiarze 12, odstęp 1,5.


* do 15 marca czekamy na przesłanie tekstu wystąpienia. Prosimy o referaty o objętości do 14 000 znaków (ze spacjami), tekst pisany czcionką w rozm. 12, odstęp 1,5.